[slo] [eng]
Vstopna točka VEM > Podjetniški center (LPC/RPC) - Vstopna točka VEM

Podjetniški center - Vstopna točka VEM

EIM izvaja za bodoče podjetnike in delujoča podjetja ter ostale gospodarske subjekte v Podravju, kot podjetniški center (nekoč LPC / RPC) oz. po novem Vstopna točka VEM, poslovno informiranje, svetovanje in usposabljanje. EIM je v okviru sodelovanja z Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) iz Ljubljane leta 2001 pridobil status Lokalnega podjetniškega centra (LPC), opravlja pa tudi naloge Regionalnega podjetniškega centra (RPC) za občine "Konzorcija za razvoj Podravja": Maribor, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Starše, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ormož itd.


V skladu z Javnim razpisom za VEM točk 2016-2017 preko SPIRIT Slovenija je z julijem 2016 Ekonomski institut Maribor ponovno imenovan za Vstopno točko VEM (za leti 2016-2017). 


Kot podjetniški center oz. Vstopna točka VEM izvaja EIM naslednje naloge:

  • animiranje in informiranje malih in srednjih podjetij o vseh aktualnih zadevah in dogodkih v lokalnem okolju ter širše (v Sloveniji in v tujini);
  • podjetniško svetovanje za mala in srednja podjetja, predvsem na področju odpiranja podjetij, marketinga, financ ipd.
  • usposabljanja za mala in srednja podjetja oz. podjetnike začetnike v okviru informativno promocijskih delavnic na različno temo;
  • podjetniško svetovanje in usposabljanja za bodoče socialne podjetnike in socialna podjetja;
  • tržne raziskave, analize, prognoze in ocene, še posebej s področja pospeševanja razvoja malih in srednjih podjetij ter podjetniške infrastrukture;
  • investicijske in sanacijske programe tako za mala in srednja podjetja, kot tudi za občine in ostale poslovne subjekte (zavode, institucije, organizacije);
  • razvoj lokalnih podjetniških grozdov malih in srednjih podjetij v Podravju in širše;
  • različne storitve pri internacionalizaciji podjetij, predvsem malih in srednjih iz lokalnega okolja;
  • prijave na javne razpise in razpise Evropske unije itd.

Za informacije in za postopke registracije preko E-VEM sistema je potrebna predhodna najava.

 

 

Moj spletni priročnik (MSP priročnik) -

pošiljamo vsak teden mikro, malim in srednjim podjetjem iz naše baze; prijava na e-mail: suzana.triplat@eim-mb.si  ali na telefon: 02 23 52 348;

Vstopna točka VEM -

vse na enem mestu za bodoče podjetnike in delujoča podjetja - na EIM (brezplačne storitve - informacije, svetovanja in registracije podjetij - s.p. in d.o.o.)!