[slo] [eng]
Vstopna točka VEM > Aktualno (Javni razpisi)

VEM točka na Ekonomskem institutu Maribor (VEM na EIM)

Na EIM deluje VEM točka, ki je za leti 2016-2017 financirana iz javnega razpisa SPIRIT Slovenija za izbor operacij, ki jih financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre za javni razpis za izbor operacij v okviru 3. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (prednostna os 3, ter v okviru le-te točka 3.1. oz. 3.1.1.).

 

Namen javnega razpisa je zagotoviti kakovostne, brezplačne celovite podporne storitve VEM za spodbujanje podjetništva za celotno območje Republike Slovenije.

 

VEM na EIM je vodilni partner v konzorciju 4 VEM točk, ki pokrivajo področje Podravske regije (poleg EIM še ZRS Bistra Ptuj, RIC Slovenska Bistrica in PRJ Halo Cirkulane).

 

Storitve VEM zajemajo storitve informiranja in osnovnega svetovanja povezanega z nastajanjem, zagonom, rastjo in razvojem podjetja, izvajanje informativno promocijskih tematskih delavnic ter izvajanje postopkov registracije, statusnih sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register.

 

Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve Vstopnih točk VEM, ki so predmet financiranja po tem javnem razpisu, so potencialni podjetniki in MSP.

 

Cilj javnega razpisa je povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa, pa tudi povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, merljive po TEA indeksu, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanemu delovanju podjetij.

Na EIM deluje VEM točka, na kateri lahko brezplačno opravite postopke ustanovitve podjetja (registracija s.p. ali d.o.o.).

 

Za registracijo s.p. potrebujete le:

- osebni dokument in davčno številko,

- in vse ostale informacije za izpolnitev obrazcev za AJPES, DURS, ZZZS;

 

 Celoten postopek lahko opravite tudi na VEM točki na EIM.

 

Pri registraciji gospodarske družbe (d.o.o.) pa velja:

- na VEM točki lahko registrirate d.o.o. samo takrat, ko bo ustanovni kapital v višini minimalno 7500 EUR vplačan v gotovini,

- da se najprej oglasite na naši VEM točki, da vam pripravimo potrebne dokumente za banko,

- z izjemo odprtja bančnega računa boste lahko celotni postopek opravili pri nas.

 

Več informacij o storitvah celotnega sistema VEM pa najdete na spletnem portalu: http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem

 

Prosimo vas, da se za storitve VEM na EIM najavite sodelavkam.

 

 

Več info o EU skladih najdete na: http://www.eu-skladi.si/ 

 

"Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj oz. iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov."

 

 

Na VEM na EIM organiziramo mesečne informativno promocijske delavnice v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje (ZRSZ)

"Vstopna točka VEM" na Ekonomskem institutu Maribor organizira v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Maribor, krajše delavnice za bodoče podjetnike / podjetnice:

 

- četrtek 19.1.2017 - tema 1 in tema 2

- četrtek 16.2.2017 - tema 1 in tema 3

- četrtek 16.3.2017 - tema 1 in tema 4

- četrtek 20.4.2017 - tema 1 in tema 5

- četrtek 18.5.2017 - tema 1 in tema 2

- četrtek 15.6.2017 - tema 1 in tema 4

 

Delavnice bodo vedno ob četrtkih v prostorih Kariernega središča Maribor, Gregorčičeva 15, 2000 Maribor, vedno od 10.00 do 12.00.

 

Vsebina delavnic je naslednja:

  • tema 1: Registracija podjetja na VEM točki
  • tema 2: Finance, računovodstvo, davki
  • tema 3: Trženje in komuniciranje, prodaja
  • tema 4: Podjetniške priložnosti na trgu
  • tema 5: Podjetništvo : Socialno podjetništvo

 

Predstavili vam bomo nekaj krajših vsebin in aktualnih priložnosti za bodoče podjetnike (VEM točka na EIM - na vsaki delavnici, dodatno ostale teme: registracija podjetja na VEM točki, lokalne podjetniške podporne institucije, javni razpisi, trženje, itd.). V drugem delu delavnice bo na voljo čas za vprašanja udeležencev in dogovore za individualna svetovanja na VEM točki na EIM.

 

Delavnice so brezplačne, zaželena je predhodna prijava na e-mail na EIM ali preko ZRZS, pri vaših svetovalkah zaposlitve.

 

Vljudno vabljeni!