[slo] [eng]
Regionalni razvoj > Regionalni razvoj

Regionalni razvoj

Ekonomski institut Maribor je bil kot član Mrežne regionalne razvojne agencije Podravja (skupaj z Mariborsko razvojno agencijo (MRA) in Znanstveno raziskovalnim središčem Bistra Ptuj (ZRS BISTRA) vključen v pripravo Regionalnega razvojnega programa (RRP) statistične regije Podravje (2002-2006).

Ekonomski institut Maribor je bil skupaj z Mariborsko razvojno agencijo (MRA) in Znanstveno raziskovalnim središčem Bistra Ptuj (ZRS BISTRA) vključen tudi v pripravo novega Regionalnega razvojnega programa (RRP) statistične regije Podravje (2007-2013) in Regionalnega razvojnega programa (RRP) statistične regije Podravje (2014-2020). 

Več o RRP in dokument RRP lahko najdete na spletni strani Mariborske razvojne agencije (MRA): http://www.mra.si/ 

Moj spletni priročnik (MSP priročnik) -

pošiljamo vsak teden mikro, malim in srednjim podjetjem iz naše baze; prijava na e-mail: suzana.triplat@eim-mb.si  ali na telefon: 02 23 52 348;

Vstopna točka VEM -

vse na enem mestu za bodoče podjetnike in delujoča podjetja - na EIM (brezplačne storitve - informacije, svetovanja in registracije podjetij - s.p. in d.o.o.)!