[slo] [eng]
Garancijska shema > Garancijska shema Podravja

Garancijska shema Podravja (GSP)

Garancijska shema je delovala na EIM kot poslovna enota in »sklad«, v katerem se zbirajo javna sredstva države in lokalnih skupnosti, sredstva podjetij in ostalih organizacij, ki se vključujejo v shemo. Sredstva so namenjena za dodeljevanje garancij malim in srednjim podjetjem, ki pri bankah najemajo posojila. Preko garancijske sheme lahko podjetje zavaruje obveznosti do banke z garancijo. Glavni cilji garancijske sheme so: pospeševanje rasti malih in srednjih podjetij, povečevanje investiranja in odpiranje novih delovnih mest. Koristi za podjetja - člane garancijske sheme so naslednje: finančno svetovanje, lažji dostop do posojil, nižja obrestna mera, nižja provizija in ostali stroški odobritve posojila, manj administrativnega dela. Garancijo lahko pridobijo podjetja, ki so člani garancijske sheme, s sedežem v občinah, ki so pristopile k Garancijski shemi Podravja. Garancije se dodeljujejo podjetjem na osnovi prijave, ki jo podjetje pošlje v skladu z javnim razpisom, ki je objavljen najmanj enkrat letno v različnih medijih.

Moj spletni priročnik (MSP priročnik) -

pošiljamo vsak teden mikro, malim in srednjim podjetjem iz naše baze; prijava na e-mail: suzana.triplat@eim-mb.si  ali na telefon: 02 23 52 348;

Vstopna točka VEM -

vse na enem mestu za bodoče podjetnike in delujoča podjetja - na EIM (brezplačne storitve - informacije, svetovanja in registracije podjetij - s.p. in d.o.o.)!